CORONA PROTOCOL

U bent verplicht zich aan de corona regels te houden die op het moment van huren gelden. Iedereen dient 1,5 meter afstand van elkaar te behouden tenzij u uit een gezamenlijke huishouding komt. Zit u niet op 1,5 meter van een ander? Dan geeft u daarmee aan uit één huishouden te komen. Op de website van het RIVM: https://www.rivm.nl/coronavirus-covid-19 kunt u de actuele regels en maatregelen terugvinden.

Bij het reserveren van één van onze boten geeft u aan zich aan de geldende regels en maatregelen te houden vanuit de overheid inzake Corona. Wanneer u reserveert voor één van onze boten is het uw eigen verantwoordelijkheid om u aan de geldende regels en maatregelen te houden. Wij zijn op geen enkele manier aansprakelijk voor het niet naleven van de regels en maatregelen die gelden en de eventuele boetes die daaruit volgen. Wij kunnen u tijdens de vaartocht laten verwijderen wanneer u zich niet heeft gehouden aan de regels en maatregelen en de veiligheid in het geding komt.